Cock’s Maskinstasjon AS

Din entreprenør i Nord Troms

Cock’s Maskinstasjon AS utfører blant annet planering, massetransport, asfaltering, installasjon av septiktanker, drenering og graving. Vi tar oppdrag i Nord Troms.

Graving

Cocks Maskinstasjon AS er totalleverandør av gravetjenester

Drenering

Vi utfører drenering av tomter og hager, samt graving av dreneringsgrøfter

Vann/Kloak

Vi utfører legging av vannrør og kloakkrør, samt montering av kummer.

Installasjon av septiktanker

Cocks Maskinstasjon AS installerer septiktanker.

Asfaltering

Vi tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter.

Massetransport

Cocks Maskinstasjon AS transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser.

Veibygging

Cocks Maskinstasjon AS utfører bygging av mindre kommunale veier.

Planering

Cocks Maskinstasjon AS utfører graving/planering i forbindelse med nybygg, tilbygg og tomterydding.

Riving

Cocks Maskinstasjon AS utfører rivning av mindre konstruksjoner, ved hjelp av gravemaskin med montert kniper og pigghammer

Vi tar oppdrag i Nord Troms.

Vi utfører alle typer oppdrag

30 års erfaring, og fagbrev som anleggsmaskinførere